INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GŁUSK W DOMINOWIE  W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”  W CZASIE EPIDEMII COVID-19

            W związku z trwającym w kraju stanem epidemii i zamknięciem szkół, pomoc dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Głusk objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” może być realizowana w formie finansowej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z w/w Ośrodkiem.

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszeniem na obszarze  Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020r. Dz. U. poz. 491)

Informuję, że zostaje ograniczona działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk  w następujący sposób:

– z wyłączeniem bezpośredniej obsługi klientów w siedzibie GOPS Głusk.

  1. W przypadku osób i rodzin pozostających w kwarantannie, pracownicy socjalni nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z takimi osobami i tym samym nie mają możliwości przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  2. Obsługa informacyjna klientów w zakresie spraw należących do właściwości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk będzie realizowana wyłącznie telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej
  3. W sprawach niecierpiących zwłoki, w wyjątkowych wypadkach dopuszcza się bezpośrednią obsługę klienta, po telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk oraz uznaniu przez tego pracownika w uzgodnieniu z Kierownikiem, konieczności osobistego stawiennictwa i uzgodnieniu terminu wizyty co do dnia i godziny.

Wszystkie dokumenty kierowane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk należy składać:

1)    w przypadku, gdy wymagany jest podpis:

  1. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP, Portal Empatia, bankowość internetowa, w formie faksu, skanu, pliku JPG, itp.).
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego jeśli osoba nie posiada konta na platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego;

2)    w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Powyższe wytyczne obowiązują do odwołania

Kierownik Ośrodka

Agnieszka Bolibok

Dyżur informacyjny COVID-19

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk pełni dyżur informacyjny każdego dnia, w godzinach 7.30- 19.00 pod numerem telefonu 511 817 671.