Ankieta

Ankieta, o wypełnienie której Panią/Pana prosimy ma charakter anonimowy. Jej celem jest zbadanie liczby  osób chcących wziąć udział  w spotkaniach mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, czyli tzw. grup wsparcia lub grup samopomocowych (zgodnie z art.  10 ust 3 z ustawy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej) oraz zbadanie  tematyki przydatnej dla uczestników spotkań. Ankieta przeprowadzana jest przez asystenta rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.  

Ankieta

Ankieta

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Głusk ma na celu rozeznanie: Czy jest zapotrzebowanie na specjalistyczne poradnictwo* w gminie Głusk.

*Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach             z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

ANKIETA BADAJĄCA ZAPOTRZEBOWANIE NA SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO W GMINIE GŁUSK

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk w Dominowie w związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019/2020 poszukuje osób chętnych do pracy jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Wymagania: posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie średnie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 081 751 81 62 oraz na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2019-2020

Ważne!

W związku z kończącym się okresem zasiłkowym 2018/2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk przypomina o konieczności złożenia nowych wniosków o:

  1. Świadczenie wychowawcze.
  2. Świadczenie „Dobry start”.
  3. Świadczenia rodzinne.
  4. Fundusz alimentacyjny.

 

Ogłoszenie naboru kandydatów na stanowisko pracy

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

  1. Nazwa i adres jednostki:                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk,  
  2. Rynek 1, 20-388 Dominów
  3. Nazwa stanowiska pracy: Asystent rodziny
  4. Liczba i wymiar etatu: 80 godzin zegarowych w miesiącu

                                                               Więcej informacji

 

Termin składania dokumentów:

2019-09-12 ( do godz. 15:00)