Ważne!

W związku z kończącym się okresem zasiłkowym 2018/2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk przypomina o konieczności złożenia nowych wniosków o:

  1. Świadczenie wychowawcze.
  2. Świadczenie „Dobry start”.
  3. Świadczenia rodzinne.
  4. Fundusz alimentacyjny.