Koronawirus

Poinformuj GOPS o osobach starszych, samotnych!

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa apelujemy do mieszkańców Gminy o poinformowanie ośrodka o osobach starszych, samotnych, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny czy sąsiadów w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych.

            Osoby takie można zgłaszać pod nr telefonów: 81 75 18 112, 517 103 783 lub e-mail: sekretariat@gopsglusk.pl.

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod linkiem https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Kierownik

GOPS Głusk