Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Gąsior

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk w Dominowie w związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019/2020 poszukuje osób chętnych do pracy jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Wymagania: posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie średnie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 081 751 81 62

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje, że z dniem 1 października 2019r rusza program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W związku z tym osoby chętne do pełnienia funkcji asystenta oraz chcące skorzystać z tej formy pomocy proszone są o kontakt z Ośrodkiem. Ułatwi to rozeznanie potrzeb środowiska lokalnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/ruszaja-uslugi-asystenta-osobistego-dla-osob-niepelnosprawnych