Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Gąsior

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk w Dominowie w związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019/2020 poszukuje osób chętnych do pracy jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Wymagania: posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie średnie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 081 751 81 62 oraz na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2019-2020