Wszystkie wpisy, których autorem jest Łukasz Gęca

Komunikat Wójta Gminy Głusk

W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, z uwagi na konieczność podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich

 

 od dnia 17 marca (wtorek) Urząd Gminy Głusk wstrzymuje, aż do odwołania, bezpośrednią obsługę interesantów. Pracownicy Urzędu są do państwa dyspozycji telefonicznie, za pośrednictwem e-maila oraz platformy (e-Puap).

Urząd Gminy Głusk

Tel 817518760

e-mail sekretariat@glusk.pl

e-Puap :UGGluskskrytka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk

Tel./Fax 817518162

e-mail sekretarita@gopsglusk.pl

e-Puap GOPSGluskskrytka

 

OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z ROSNĄCYM ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM WIRUSEM
SARS-COV-2 (KORONAWIRUS) GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYPOMINA,

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (BANKOWOŚĆ INTERNETOWA, EMP@TIA) ORAZ ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ  (EPUAP, E-MAIL LUB TELEFONICZNIE).

 

ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ PRZESYŁANIA WNIOSKÓW W WERSJI PAPIEROWEJ POCZTĄ TRADYCYJNĄ.

DRUKI WNIOSKÓW MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE WNIOSKI DO POBRANIA ZE STRONY MINISTERSTWA:

 

W ZWIĄZKU Z ROSNĄCYM ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW URZĘDU, REKOMENDUJEMY ZAŁATWIANIE SPRAW URZĘDOWYCH – W MIARĘ MOŻLIWOŚCI – ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (EPUAP, E-MAIL LUB TELEFONICZNIE).

OGŁOSZENIE

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa apelujemy do mieszkańców Gminy o ograniczenie wszelkich wizyt w miejscach publicznych do niezbędnego minimum.

 
Prosimy również o unikanie udziału w skupiskach ludzkich. Zalecamy, o ile jest to możliwe, odłożenie spraw na okres późniejszy.
 
Informujemy ponadto, że w Urzędzie Gminy Głusk przyjmowanie interesantów zostanie ograniczone jedynie do spraw pilnych, a przy załatwianiu spraw urzędowych zalecamy skorzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną.
 
Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Przypominamy ponadto o stosowaniu się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.
Wójt Gminy Głusk

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk w Dominowie poszukuje osób mogących świadczyć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego

Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Głusk w Dominowie.

Ankieta

Ankieta, o wypełnienie której Panią/Pana prosimy ma charakter anonimowy. Jej celem jest zbadanie liczby  osób chcących wziąć udział  w spotkaniach mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, czyli tzw. grup wsparcia lub grup samopomocowych (zgodnie z art.  10 ust 3 z ustawy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej) oraz zbadanie  tematyki przydatnej dla uczestników spotkań. Ankieta przeprowadzana jest przez asystenta rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.  

Ankieta

Ankieta

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Głusk ma na celu rozeznanie: Czy jest zapotrzebowanie na specjalistyczne poradnictwo* w gminie Głusk.

*Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach             z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

ANKIETA BADAJĄCA ZAPOTRZEBOWANIE NA SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO W GMINIE GŁUSK

Ważne!

W związku z kończącym się okresem zasiłkowym 2018/2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk przypomina o konieczności złożenia nowych wniosków o:

  1. Świadczenie wychowawcze.
  2. Świadczenie „Dobry start”.
  3. Świadczenia rodzinne.
  4. Fundusz alimentacyjny.