Archiwum kategorii: Bez kategorii

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszeniem na obszarze  Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020r. Dz. U. poz. 491)

Informuję, że zostaje ograniczona działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk  w następujący sposób:

– z wyłączeniem bezpośredniej obsługi klientów w siedzibie GOPS Głusk.

  1. W przypadku osób i rodzin pozostających w kwarantannie, pracownicy socjalni nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z takimi osobami i tym samym nie mają możliwości przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  2. Obsługa informacyjna klientów w zakresie spraw należących do właściwości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk będzie realizowana wyłącznie telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej
  3. W sprawach niecierpiących zwłoki, w wyjątkowych wypadkach dopuszcza się bezpośrednią obsługę klienta, po telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk oraz uznaniu przez tego pracownika w uzgodnieniu z Kierownikiem, konieczności osobistego stawiennictwa i uzgodnieniu terminu wizyty co do dnia i godziny.

Wszystkie dokumenty kierowane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk należy składać:

1)    w przypadku, gdy wymagany jest podpis:

  1. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP, Portal Empatia, bankowość internetowa, w formie faksu, skanu, pliku JPG, itp.).
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego jeśli osoba nie posiada konta na platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego;

2)    w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Powyższe wytyczne obowiązują do odwołania

Kierownik Ośrodka

Agnieszka Bolibok

Dyżur informacyjny COVID-19

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk pełni dyżur informacyjny każdego dnia, w godzinach 7.30- 19.00 pod numerem telefonu 511 817 671.

 

Komunikat Wójta Gminy Głusk

W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, z uwagi na konieczność podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich

 

 od dnia 17 marca (wtorek) Urząd Gminy Głusk wstrzymuje, aż do odwołania, bezpośrednią obsługę interesantów. Pracownicy Urzędu są do państwa dyspozycji telefonicznie, za pośrednictwem e-maila oraz platformy (e-Puap).

Urząd Gminy Głusk

Tel 817518760

e-mail sekretariat@glusk.pl

e-Puap :UGGluskskrytka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk

Tel./Fax 817518162

e-mail sekretarita@gopsglusk.pl

e-Puap GOPSGluskskrytka

 

OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z ROSNĄCYM ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM WIRUSEM
SARS-COV-2 (KORONAWIRUS) GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYPOMINA,

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (BANKOWOŚĆ INTERNETOWA, EMP@TIA) ORAZ ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ  (EPUAP, E-MAIL LUB TELEFONICZNIE).

 

ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ PRZESYŁANIA WNIOSKÓW W WERSJI PAPIEROWEJ POCZTĄ TRADYCYJNĄ.

DRUKI WNIOSKÓW MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE WNIOSKI DO POBRANIA ZE STRONY MINISTERSTWA:

 

W ZWIĄZKU Z ROSNĄCYM ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW URZĘDU, REKOMENDUJEMY ZAŁATWIANIE SPRAW URZĘDOWYCH – W MIARĘ MOŻLIWOŚCI – ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (EPUAP, E-MAIL LUB TELEFONICZNIE).

Koronawirus

Poinformuj GOPS o osobach starszych, samotnych!

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa apelujemy do mieszkańców Gminy o poinformowanie ośrodka o osobach starszych, samotnych, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny czy sąsiadów w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych.

            Osoby takie można zgłaszać pod nr telefonów: 81 75 18 112, 517 103 783 lub e-mail: sekretariat@gopsglusk.pl.

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod linkiem https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Kierownik

GOPS Głusk

OGŁOSZENIE

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa apelujemy do mieszkańców Gminy o ograniczenie wszelkich wizyt w miejscach publicznych do niezbędnego minimum.

 
Prosimy również o unikanie udziału w skupiskach ludzkich. Zalecamy, o ile jest to możliwe, odłożenie spraw na okres późniejszy.
 
Informujemy ponadto, że w Urzędzie Gminy Głusk przyjmowanie interesantów zostanie ograniczone jedynie do spraw pilnych, a przy załatwianiu spraw urzędowych zalecamy skorzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną.
 
Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Przypominamy ponadto o stosowaniu się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.
Wójt Gminy Głusk