Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Funkcje Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Głusk pełni Daniel Koguciuk inspektor@cbi24.pl