Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1
20-388 Dominów

Kierownik Agnieszka Bolibok tel. 509 513 838

Główna księgowa Bogumiła Chłopek tel. 509 513 881

Dział świadczeń rodzinnych

Ewa Pietruszka tel. 509 513 956

Elżbieta Gałat tel. 509 513 723

Pracownicy socjalni, inspektor ds. świadczenia wychowawczego

tel. 517-103-783

tel. 511-817-671

tel/fax 81-751-81-62

e-mail: sekretariat@gopsglusk.pl