Komunikat Wójta Gminy Głusk

W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, z uwagi na konieczność podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich

 

 od dnia 17 marca (wtorek) Urząd Gminy Głusk wstrzymuje, aż do odwołania, bezpośrednią obsługę interesantów. Pracownicy Urzędu są do państwa dyspozycji telefonicznie, za pośrednictwem e-maila oraz platformy (e-Puap).

Urząd Gminy Głusk

Tel 817518760

e-mail sekretariat@glusk.pl

e-Puap :UGGluskskrytka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk

Tel./Fax 817518162

e-mail sekretarita@gopsglusk.pl

e-Puap GOPSGluskskrytka

 

OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z ROSNĄCYM ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM WIRUSEM
SARS-COV-2 (KORONAWIRUS) GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYPOMINA,

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (BANKOWOŚĆ INTERNETOWA, EMP@TIA) ORAZ ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ  (EPUAP, E-MAIL LUB TELEFONICZNIE).

 

ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ PRZESYŁANIA WNIOSKÓW W WERSJI PAPIEROWEJ POCZTĄ TRADYCYJNĄ.

DRUKI WNIOSKÓW MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE WNIOSKI DO POBRANIA ZE STRONY MINISTERSTWA:

 

W ZWIĄZKU Z ROSNĄCYM ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW URZĘDU, REKOMENDUJEMY ZAŁATWIANIE SPRAW URZĘDOWYCH – W MIARĘ MOŻLIWOŚCI – ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (EPUAP, E-MAIL LUB TELEFONICZNIE).

Koronawirus

Poinformuj GOPS o osobach starszych, samotnych!

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa apelujemy do mieszkańców Gminy o poinformowanie ośrodka o osobach starszych, samotnych, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny czy sąsiadów w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych.

            Osoby takie można zgłaszać pod nr telefonów: 81 75 18 112, 517 103 783 lub e-mail: sekretariat@gopsglusk.pl.

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod linkiem https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Kierownik

GOPS Głusk

OGŁOSZENIE

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa apelujemy do mieszkańców Gminy o ograniczenie wszelkich wizyt w miejscach publicznych do niezbędnego minimum.

 
Prosimy również o unikanie udziału w skupiskach ludzkich. Zalecamy, o ile jest to możliwe, odłożenie spraw na okres późniejszy.
 
Informujemy ponadto, że w Urzędzie Gminy Głusk przyjmowanie interesantów zostanie ograniczone jedynie do spraw pilnych, a przy załatwianiu spraw urzędowych zalecamy skorzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną.
 
Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Przypominamy ponadto o stosowaniu się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.
Wójt Gminy Głusk

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wydawanie produktów żywnościowych w dniu 17 marca 2020r zostaje odwołane z przyczyn niezależnych od Ośrodka. Po ustaleniu kolejnego terminu zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje, że dnia 17 marca 2020 roku /wtorek/ w godzinach 1200 – 1500, będzie miała miejsce dostawa żywności z Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Zapraszamy po odbiór paczek żywnościowych na plac przy targowisku w Dominowie.

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk w Dominowie przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania do obiadów w szkole na okres marzec – czerwiec 2020 r.

       Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 792,00 zł.

 

   Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/emerytury, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w lutym dochody za miesiąc styczeń),
  • aktualny nakaz podatkowy/zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych,
  • dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał.

 

DO DOCHODU RODZINY NIE WLICZA SIĘ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+