Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk

Rynek 1, 20-388 Dominów

 

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. Korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,
 4. Wyksztalcenie minimum średnie.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Preferowane będą osoby z doświadczeniem zawodowym w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi tj. dziećmi i osobami dorosłymi,
 2. Posiadające wykształcenie pozwalające świadczyć wsparcie osobie niepełnosprawnej, operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi,
 3. Dyspozycyjność.
 1. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenia
 2. Obowiązki opiekuna: Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym:
 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
 • wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych.
 • organizowanie czasu wolnego.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV,
 2. oświadczenia o :

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usług opieki wytchnieniowej,

                 3. dokumenty poświadczające wyksztalcenie, ukończone kursy,

                 4. klauzula informacyjna – stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, tradycyjnie pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk ul. Rynek 1, 20-388 Dominów lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@gopsglusk.pl  z dopiskiem „Dotyczy naboru – kandydat do świadczenia usług opieki wytchnieniowej” w terminie do 28 maja 2021r. do godziny 15.15 (liczy się termin wpływu dokumentów do Ośrodka).

Załączniki:

klauzula informacyjna

Utworzono dnia 14.05.2021, 11:05
klauzula informacyjna

oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej

Utworzono dnia 14.05.2021, 09:49
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej

oświadczenie o stanie zdrowia

Utworzono dnia 14.05.2021, 09:49
oświadczenie o stanie zdrowia

Informacje

Liczba wyświetleń: 594
Utworzono dnia: 14.05.2021

Historia publikacji

 • 14.05.2021 13:02, Łukasz Gęca
  Edycja strony: „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021
 • 14.05.2021 13:00, Łukasz Gęca
  Edycja strony: „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021
 • 14.05.2021 11:09, Łukasz Gęca
  Edycja strony: „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021