Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://gopsglusk.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk
ul. Rynek 1
20-388
Dominów
tel: 81 7518112
fax:
81 7518162
e-mail:
sekretariat@gopsglusk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-07-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 

Deklarację sporządzono dnia 2020-02-14

Dostępność architektoniczna

Budynek w którym mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.

  1. Wejście do budynku w którym mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, bądź o kulach. Do budynku prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych.
  2. Pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk mieszczą się na parterze budynku i architektonicznie są dostępne dla wszystkich uczestników, także dla osób z niepełnosprawnościami i służą im w równym stopniu.
  3. Toaleta jest dostępna dla osób niepełnosprawnych i znajduje się na parterze budynku, w którym znajduje się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.
  4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  5. Brak tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Bolibok agnieszka.bolibok@gopsglusk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 7488942 lub 509513383. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą