Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny - złóż wniosek do 1 lutego 2023 r.

przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Warunkiem uzyskania dodatku elektrycznego, będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu - jeśli zgłoszenia lub wpisu dokonano po raz pierwszy.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym:

  • wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz,
  • wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła o którym mowa ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek elektryczny będzie wypłacany  jednorazowo w terminie do 31 marca 2023 r. i będzie wynosił:

  • 1 000 zł
  • 1 500 zł - w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh - do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod danym adresem.

Wnioski  można składać:

* elektronicznie przez platformę ePUAP;

        W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku  za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

* tradycyjnie (papierowo):

            - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach: 7:15 - 15:15 oraz we wtorki w godzinach: 8:00-16:00,

            - za pośrednictwem operatora pocztowego,

            - wrzucając wypełniony wniosek do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze Urzędu Gminy Głusk.

 

ZAŁĄCZNIKI:

  • rodo
    Utworzono dnia 12.01.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
  • wniosek
    Utworzono dnia 12.01.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą