Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk zakończył realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku.

31 grudnia 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk zakończył realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” przy współpracy z PFRON.

Celem programu było udzielenie wsparcia dla osób niepełnosprawnych  poszkodowanych w wyniku pandemii SARS-CoV-2. Dodatkowe wsparcie w ramach ww. Programu było skierowana do osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Głusk jednocześnie będących Klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.

W ww. Programie wzięło udział 7 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie o niepełnosprawności. Beneficjenci Programu otrzymali wsparcie psychologiczne (3 osoby) oraz wsparcie  w formie aktywności ruchowej (4 osoby). W ramach Programu Klienci otrzymali środki ochrony osobistej, paczki żywnościowe oraz paczki higieniczne.

Dzięki wsparciu psychologicznemu udzielonemu Klientom ww. Programu, trzy osoby wzmocniły swój potencjał, podniosły własną samoocenę oraz poprawiły kondycję psychofizyczną. Natomiast wsparcie w formie aktywności ruchowej udzielone czterem osobom usprawniło fizycznie beneficjentów Programu. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk w związku z zainteresowaniem mieszkańców Gminy Głusk  ww. projektem nie wyklucza dalszej współpracy z PFRON.

        

     

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą