Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Posiłek w szkole i w domu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk w latach 2019-2023 realizuje program „Posiłek w szkole i w domu".

Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. póz. 1007 z dnia 19 października 2018 r.)

Uchwała Nr II/22/18 z dnia 29 listopada 2018 r Rady Gminy Głusk w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, (150 % obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej).

 

Od 01.01.2022 r. kryterium wynosi:

900,00 zł dla osoby w rodzinie,

1164,00 zł dla osób samotnie gospodarujących.

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą