Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Podprogram 2021 Plus

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2021 PLUS

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Głównym celem programu jest udostępnianie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków osobom doświadczającym głębszych form ubóstwa.

 

Pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będą do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

 • 1 707,20 zł – dochód dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1 320,00 zł – dochód dla osoby w rodzinie

 

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem żywności z POPŻ prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Głusk celem ustalenia sytuacji dochodowej swojej rodziny, spisania skierowania oraz zakwalifikowania do otrzymania pomocy.

 

W ramach Podprogramu 2021 Plus osoby zakwalifikowane otrzymają artykuły spożywcze, których maksymalna wartość może wynieść ok 9,20 kg na osobę, w tym:

 • powidła śliwkowe – 0,3 kg
 • makaron jajeczny świderki – 2 kg
 • mleko UHT – 2 l
 • szynka wieprzowa mielona – 0,9 kg
 • cukier biały – 2 kg
 • olej rzepakowy – 2 l

 

Zakładany okres realizacji dystrybucji żywności: luty 2023 – lipiec 2023.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

 

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie wyłącznie stacjonarnej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani ni do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

 

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

PODPROGRAM 2021 PLUS jest kontynuacją poprzednich Podprogramów.

 

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą