Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Razem w Wielkanoc

PROJEKT SOCJALNY

„Razem w Wielkanoc” – edycja 2024

 1. DIAGNOZA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk w ramach zadań, które reguluje ustawa o pomocy społecznej, a także własnych inicjatyw pomaga osobom, które przez wzgląd na ograniczone zasoby i nikłe wsparcie środowiskowe mają trudności w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb bytowych. Trudności te niejednokrotnie wynikają ze stanu zdrowia, niepełnosprawności, sytuacji rodzinnej czy wieku.

Okres Świąt Wielkanocnych to szczególny czas pełen zadumy, nadziei, refleksji i radości, który jest okazją do rodzinnych spotkań w świątecznej atmosferze.

Projekt „Razem w Wielkanoc” powstał z myślą o samotnych osobach starszych i niepełnosprawnych, mieszkających  na terenie gminy Głusk, które nie maja możliwości spędzania Świąt z rodziną, często czują się samotne i zapomniane.

 1. CEL PROJEKTU  

Świąteczne wypieki oraz życzenia dostarczane do osób samotnych z terenu gminy Głusk mają utwierdzić ich w przekonaniu o przynależności do społeczności lokalnej oraz zapobiec poczuciu osamotnienia, porzucenia i zapomnienia. Ma to na celu wywołanie pozytywnych emocji, uśmiechu na twarzy oraz wzmocnienia poczucia więzi społecznych. Obdarowanie paczkami świątecznymi to także okazja do kultywowania tradycji, stanowi też namiastkę do integracji międzypokoleniowej.

 1. ZADANIA PROJEKTU
 • Zmniejszenie poczucia osamotnienia, szczególnie w okresie świątecznym,
 • Wzrost poczucia wartości osób samotnych, chorych,
 • Kultywowanie tradycji,
 • Zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich,
 • Współpraca z Biblioteka - Centrum Kultury Gmina Głusk
 1. ODBIORCY

 Projekt skierowany jest do samotnych osób starszych (powyżej 6 r. ż) i niepełnosprawnych z terenu gminy Głusk.

 Grupę docelową stanowić będzie 23 osoby.

 1. ORGANIZATORZY

Organizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk. Projekt realizują pracownicy Ośrodka. Do współpracy zaproszone zostaną Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Głusk.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI

Paczki z ciastami wielkanocnymi upieczonymi przez Koła Gospodyń Wiejskich  oraz kartki z życzeniami świątecznymi przygotowanymi przez Biblioteka - Centrum Kultury Gmina Głusk zostaną rozwiezione do miejsc zamieszkania beneficjentów projektu przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk. 

TERMIN: 29 marzec 2024 r. 

 1. HARMONOGRAM
 •     zaproszenie do współpracy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Głusk. - przygotowanie ciast
 •     zaproszenie do współpracy Biblioteka - Centrum Kultury Gmina Głusk – przygotowanie kartek z życzeniami świątecznymi
 •     ustalenie szczegółów dotyczących sporządzenia listy osób które zostaną objęte pomocą w formie paczek świątecznych, zorganizowania ich dowozu,
 •     rozwiezienie paczki Wielkanocnej do posesji beneficjentów przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.
 1. ZAKŁADANE REZULTATY

Wręczenie paczek Wielkanocnych ma na celu wsparcie pomóc uczestnikom projektu poczuć atmosferę Świąt Wielkanocnych oraz zmniejszyć poczucie osamotnienia, czy odrzucenia. Uczestnicy projektu zostaną utwierdzeni w przekonaniu, że przynależą do społeczności lokalnej, w której odgrywają bardzo ważną rolę. Dodatkowo rozmowa z pracownikami pozwoli na wzmocnienie więzi społecznych, budowanie pozytywnych relacji międzypokoleniowych.

 1. FINANSOWANIE

Podarunki w formie wypieków Świątecznych zostaną sfinansowane ze środków własnych Kół Gospodyń Wiejskich oraz środków pozyskanych od sponsorów.

 1. ZAKOŃCZENIE

Realizowany projekt jest wsparciem najbardziej potrzebującej części społeczności lokalnej oraz odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę poczucia przynależności i akceptacji, zwłaszcza w okresie świątecznym.

 

 


 

 

PODSUMOWANIE

 

W dniu 29 marca 2024 r. pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk dostarczyli do 23 osób samotnych lub niepełnosprawnych z terenu gminy Głusk paczki świąteczne zawierające ciasta upieczone przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz kartki z życzeniami świątecznymi przygotowanymi przez Biblioteka - Centrum Kultury Gmina Głusk.

Wójt Gminy Głusk oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk z pracownikami pragnie podziękować Kołom Gospodyń Wiejskich z Dominowa, Kalinówki, Kazimierzówki, Klin i Wilczopola za włączenie się w realizację projektu pt. „Razem w Wielkanoc” poprzez przygotowanie słodkości.

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą