Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek pielęgnacyjny

 • zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
  • niepełnosprawnemu dziecku do 16-tego roku życia,
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16-tego roku życia legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała przez ukończeniem 21 roku życia,
  • osobie powyżej 16-tego roku życia posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym,
  • osobie która ukończyła 75 lat,
 • zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w kwocie 215,84 zł miesięcznie przez okres ważności orzeczenia, bez względu na dochód rodziny,
 • zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje gdy osoba ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego,
 • zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny?

 • Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na wniosek jednego z rodziców dziecka, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka lub osoby pełnoletniej posiadającej orzeczenie.
 • Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu orzekającego o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
 • W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:
  • niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia,
  • prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

Do wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego na które ma być przelewany zasiłek pielęgnacyjny.

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający zasiłek pielęgnacyjny ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny obchodzą