„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje, że z dniem 1 października 2019r rusza program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W związku z tym osoby chętne do pełnienia funkcji asystenta oraz chcące skorzystać z tej formy pomocy proszone są o kontakt z Ośrodkiem. Ułatwi to rozeznanie potrzeb środowiska lokalnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/ruszaja-uslugi-asystenta-osobistego-dla-osob-niepelnosprawnych