Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk

Rynek 1, 20-388 Dominów

 

Usługi opiekuńcze

Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opiekuńczych u  osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opiekuńczych u osób starszych i niepełnosprawnych.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. Korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą starszą i  niepełnosprawną,
 4. Wyksztalcenie minimum średnie.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Preferowane będą osoby z doświadczeniem zawodowym w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 2. Posiadające wykształcenie pozwalające świadczyć wsparcie osobie starszej i niepełnosprawnej, operatywność, umiejętność współpracy z osobami starszymi i  niepełnosprawnymi,
 3. Dyspozycyjność.
 1. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie
 2. Liczba miejsc: -
 3. Obowiązki opiekuna:

Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
 • wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych.
 • organizowanie czasu wolnego.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV,
 2. oświadczenia o:

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usług opiekuńczych,

                 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, ukończone kursy,

                 4. klauzula informacyjna – stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, tradycyjnie pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk ul. Rynek 1, 20-388 Dominów lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@gopsglusk.pl, z dopiskiem „Dotyczy naboru – kandydat do świadczenia usług opiekuńczych”

 

Załączniki:

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 28.06.2021, 13:04
RODO

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej

Utworzono dnia 28.06.2021, 13:04

Oświadczenie o stanie zdrowia

Utworzono dnia 28.06.2021, 13:04

Informacje

Liczba wyświetleń: 1230
Utworzono dnia: 28.06.2021

Historia publikacji

 • 17.04.2023 09:04, Łukasz Gęca
  Edycja strony: Usługi opiekuńcze
 • 10.02.2022 09:41, Łukasz Gęca
  Edycja strony: Usługi opiekuńcze
 • 03.12.2021 14:53, Łukasz Gęca
  Edycja strony: Usługi opiekuńcze