Ankieta

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Głusk ma na celu rozeznanie: Czy jest zapotrzebowanie na specjalistyczne poradnictwo* w gminie Głusk.

*Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach             z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

ANKIETA BADAJĄCA ZAPOTRZEBOWANIE NA SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO W GMINIE GŁUSK