INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GŁUSK W DOMINOWIE  W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”  W CZASIE EPIDEMII COVID-19

            W związku z trwającym w kraju stanem epidemii i zamknięciem szkół, pomoc dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Głusk objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” może być realizowana w formie finansowej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z w/w Ośrodkiem.