Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

 

 

 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Gmina Głusk pozyskała środki w wysokości 272 340,00 zł z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Program adresowany jest do dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym albo
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Gmina/powiat przyznaje usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu.

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w formie świadczenia usługi asystencji osobistej przez 7 dni w tygodniu całodobowo.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

  1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. 360 godzin rocznie dla:
  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę asystencji osobistej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (81) 7518162, 517103783.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą