Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pudełko i karta życia

„W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia, a w konsekwencji także liczba ludzi starszych, coraz bardziej konieczna będzie krzewienie kultury, która akceptuje i ceni starość, a nie spycha jej na margines społeczeństwa”

                                                                                  Jan Paweł II

 

I. REALIZATOR PROJEKTU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk

 

II. DIAGNOZA I UZASADNIENIE

W Gminie Głusk mieszka około 11939 mieszkańców, w tym 2090  osób starszych i właśnie do nich głównie skierowany jest projekt. To pomoc dla osób starszych mieszkających samotnie bądź w rodzinach, gdzie młodsi członkowie pracują, które cały dzień spędzają samotnie.

 

III. CEL PROJEKTU

„Pudełko życia” ma na celu zapewnienie osobom starszym, mieszkającym samotnie, niesamodzielnym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym wsparcia w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, podczas udzielenia pomocy przez różnego rodzaju służby: medyczne, socjalne i inne.

 

IV. CELE SZCZEGÓŁOWE

Projekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o osobie w jednym miejscu.  „Pudełko życia” to niewielkie opakowanie, umieszczone w widocznym miejscu, opatrzone specjalną naklejką,  z kartą informacyjną w środku, która zawiera istotne informacje ważne dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej: o schorzeniach, uczuleniach czy zażywanych lekach a także kontakt do najbliższej rodziny – to szczególnie ważne w przypadku osób niesamodzielnych lub mieszkających samotnie.

            Osoby uczestniczące w projekcie otrzymają również pojemnik na leki z 3 przegródkami.

 

V. GRUPA DOCELOWA

Adresatami są osoby starsze, schorowane, niepełnosprawne z terenu Gminy Głusk.

 

VI. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 28 czerwca do 10 lipca 2021 r. Dystrybucja „Pudełek życia i karty życia” odbywać się będzie podczas Festynu rodzinnego w dniu 10 lipca 2021 roku.

Miejsce uzyskania informacji, pomocy przy wypełnianiu karty informacyjnej i wydawania pudełek: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów

 

VII. OCZEKIWANE REZULTATY I EFEKTY

 

1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa beneficjentów projektu.

2. Większa i szybsza możliwość udzielenia pomocy przez służby medyczne.

 

VIII. BUDŻET PROJEKTU

Projekt finansowany ze środków pozyskanych od sponsorów.

 


Podsumowanie projektu socjalnego pod nazwą: „Pudełko i karta życia”

 

W dniu 10 lipca 2021 r. zakończono i podsumowano projekt socjalny pod nazwą „Pudełko i karta życia”. Podczas Festynu Rodzinnego rozdano nieodpłatnie 30 pudełek życia. W sytuacjach nagłych, opakowanie z odpowiednią informacją miało usprawniać pracę ratowników medycznych oraz lekarzy.

Powyższy projekt był adresowany głównie do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych z terenu gminy Głusk.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk podsumował akcję „Pudełko i karta życia” przeprowadzoną na terenie gminy, a polegającą na dystrybucji odpowiednio oznaczonych opakowań, tzw. pudełek życia. Projekt realizowany był przez 2 tygodnie od 28 czerwca 2021 r. do 10 lipca 2021 r. .

Działania skierowane były głównie do seniorów, którzy w chwili zagrożenia życia nie byliby w stanie przekazać ratownikom medycznym podstawowych informacji o przyjmowanych lekach oraz chorobach, na które cierpią. Społeczne przedsięwzięcie miało pozytywny odzew. Proponowane praktyki przyjęły się wśród mieszkańców.

Zakończenie projektu socjalnego nie kończy jednak działań podejmowanych przez Ośrodek na rzecz lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym, dlatego też zaplanowano kolejny projekt socjalny w którym zwiększono ilość pudełek życia o kolejne 100 sztuk, które będą rozdawane podczas Dożynek Gminnych w dniu 22 sierpnia 2021 r. osobom zainteresowanym.

Wszystkie założenia projektu socjalnego „Pudełko i karta życia” zostały zrealizowane w całości.

Cel główny został osiągnięty.

Za realizację projektu byli odpowiedzialni pracownicy socjalni GOPS Głusk.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą