Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt „Współdziałanie na rzecz aktywnej integracji w Gminach: Głusk, Jabłonna, Mełgiew, Piaski”

Projekt „Współdziałanie na rzecz aktywnej integracji w Gminach: Głusk, Jabłonna, Mełgiew, Piaski”

 

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej Głusk realizuje projekt pt. „Współdziałanie na rzecz aktywnej integracji w Gminach: Głusk, Jabłonna, Mełgiew, Piaski”. Projekt jest dofinansowany ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podwyższenie aktywności społecznej oraz zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Grupę docelową stanowią osoby zamieszkałe na terenie Gminy Głusk – znajdujące się w niekorzystnej sytuacji społecznej, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego poprzez swój status na rynku pracy, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, bez doświadczenia zawodowego lub zdezaktualizowanego doświadczenia.

W ramach realizacji projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

- przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb, prace społecznie użyteczne, warsztaty, usługi profilaktyki zdrowotnej, zajęcia z jobcoachem, spotkania z pracodawcami,

- Indywidualny Plan Działania i pośrednictwo pracy,

- szkolenia zawodowe -  wraz z materiałami szkoleniowymi, wyżywieniem, zwrotami kosztów dojazdu,

- staże zawodowe,
- pracę socjalną i zasiłki celowe. 

 

W ramach projektu wzięło udział 7 osób.

 Projekt będzie realizowany do listopada 2020 roku.

 

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej Głusk informuje,  że zakończył realizację projektu pt. „Współdziałanie na rzecz aktywnej integracji w Gminach: Głusk, Jabłonna, Mełgiew, Piaski”.
 Projekt był dofinansowany ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W projekcie brało udział 7 osób z którymi  przeprowadzono różne formy wsparcia  w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników.

Cel główny projektu został osiągnięty w 100% wszyscy uczestnicy zostali zaktywizowani zawodowo, została podwyższona aktywność społeczna.

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą