Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Podsumowanie

Realizacja Programu  Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej –

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk  w roku 2020 realizował Program  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020.

Gmina Głusk pozyskała środki w wysokości 46 540,80 zł z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk wykorzystał środki w wysokości 37 007,97 zł. Powyższe środki zostały wykorzystane na zatrudnienie 8 opiekunów dla 8 uczestników Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020, którzy łącznie otrzymali wynagrodzenie                        w kwocie 37 007,97 zł, natomiast kwota 370,08 zł została przeznaczona na koszty obsługi.

Łączna kwota zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu wyniosła 9 162,75 zł.

Beneficjentami Programu było 8 osób:

- 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,

- 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

 

Ogólna liczba wykonanych godzin usług opieki wytchnieniowej wynosiła 1542 godzin tj.:

- 831 godzin dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,

- 711 dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą