Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Głusk ds. przeciwdziałania przemocy domowej

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2023 , poz. 535), określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2023 r., poz. 901 ze zm). Zgodnie z art. 9a pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej „Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym”.

 

Zarządzeniem nr 167/23 Wójta Gminy Głusk z dnia 6 września 2023 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Głusk do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Głusk, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi.

 

Gdzie możesz zwrócić się o pomoc:

  1. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Głusk
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk
  3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie gminy Głusk
  4. Komisariat III Policji w Lublinie, ul. Kunickiego 42, 20-417 Lublin
  5. Prokuratura Rejonowa w Lublinie, ul. Chmielna 10
  6. Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie, ul. Karłowicza
  7. Punkt Konsultacyjny na terenie Gminy Głusk, Ćmiłów 68
  8. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE"  w Lublinie, ul. Bernardyńska 5
  9. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie ul.Chmielewskiego 9
  10. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia pod numerem 0801-12-00-02, pomoc psychologa, prawnika. Więcej informacji na stronie http://niebieskalinia.info/

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą