Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Złączmy pokolenia

Wstęp

Projekt socjalny „Złączmy pokolenia” ma na celu aktywizację osób starszych oraz włączenie ich w życie społeczności lokalnej.

            Problemy osób starszych są ważną kwestią społeczną w Gminie Głusk, ponieważ w naszej gminie jest dużo osób starszych.

            Starość jest ostatnią fazą cyklu rozwoju osobniczego człowieka. Każdy z nas ma świadomość nieuchronności procesu starzenia się i jego następstw. Człowiek ma nadzieję, że będzie długo żył i doczeka starości, mimo stereotypów panujących na temat starości i osób starszych.

             Z jednej strony powszechnie wiadomo, ze osoby starsze dysponują większą ilością wolnego czasu, gdyż przestają pełnić dotychczasowe role społeczne, m.in. osób aktywnych zawodowo. To czas spokoju i swobody, który w miarę możliwości i potrzeb seniorzy mogą pożytecznie wykorzystać, czerpiąc ze zdobytego wcześniej doświadczenia. Z drugiej strony problemy zdrowotne, samotność, brak dostępu do zdobyczy cywilizacyjno-kulturalnych, będący przede wszystkim wynikiem niskich dochodów tej kategorii wiekowej, uniemożliwia bądź ogranicza funkcjonowanie w życiu codziennym. Zatem identyfikacja z nowo pełnionymi rolami wynika z psychospołecznych i biologicznych uwarunkowań danej jednostki. W pełnieniu tych ról nie mniej istotna jest postawa społeczeństwa wobec osoby starszej.

W obecnych czasach obserwujemy nasilenie konfliktów międzygeneracyjnych. Osoby starsze w dalszym ciągu spychamy poza nawias życia. Tak jak przed wiekami, również i dziś postawy wobec osób starości przyjmują dwojaki charakter: ateizmu (gerontofobii) i gerontokracji. Starość przez wieki do dnia dzisiejszego traktuje się jako kuriozum, które należy traktować na szczególnych warunkach. Wynikają one z przyspieszonego tempa życia, dynamicznego rozwoju technicznego. Pojawiające się nowe trendy we wszystkich aspektach życia człowieka zmuszają do nieustannego nadążania za rozwojem naukowo-technicznym. Dla osób starszych współczesny świat za szybko się zmienia. Wobec powyższego, aby zniwelować powszechnie obowiązujący wzorzec postrzegania osób starszych do projektu zaangażowane będzie młode pokolenie, które przecież kiedyś zasili tę kategorię wiekową.

Dzięki wzajemnej współpracy starości z młodością należy się spodziewać między innymi międzygeneracyjnej wymiany doświadczeń i budowania więzi międzypokoleniowej oraz burzenia dotychczas obowiązujących stereotypów w postrzeżeniu zarówno starości jak i młodości.

Wspólne spotkania dadzą osobom starszym poczucie bycia potrzebnym i użytecznym, a młodzieży zostaną przybliżone kwestie starości i starzenia się.

 

Realizatorzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk we współpracy ze Stowarzyszeniem mali bracia Ubogi.

 

Miejsce i termin realizacji

Współpracę wolontariuszy z seniorami planuje się w okresie od  01.10.2021 roku do 31.05.2022 r.

Zadaniem wolontariuszy współpracujących ze Stowarzyszeniem mali bracia Ubogi będzie odwiedzanie osób starszych przynajmniej jeden raz w tygodniu dla zapewnienia towarzystwa, rozmowy, poświęcenia uwagi i zainteresowania seniorom chętnym do uczestnictwa w projekcie.

 

Adresaci projektu

Projekt powstał z myślą o samotnych osobach starszych, które borykają się z problemami charakterystycznymi dla tej fazy życia. Najważniejsze z nich to:

 • utrata sprawności fizycznej i psychicznej,
 • samotność i osamotnienie,
 • nadmiar czasu wolnego,
 • nie aprobowanie własnej starości.

 

Projekt skierowany jest do Starszych osób powyżej 60 roku życia. Grupę docelową stanowić będzie około 10 osób starszych:

· 10 osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.

Nawiązanie współpracy z młodymi wolontariuszami pozwoli osobom starszym nawiązać nowe kontakty społeczne, poznać nowe formy spędzania czasu wolnego.

Ponadto seniorzy będą mieli możliwość poznać bliżej młode pokolenie i być może dzięki temu będą niwelowane animozja i wzajemne uprzedzenia.

 

Cel główny

Osoby starsze mają możliwość nawiązania i utrzymania kontaktów społecznych z przedstawicielami młodego pokolenia, dzięki czemu możliwe jest:

 • zapobieganie społecznej izolacji osób starszych
 • zapobieganie nieprawidłowym relacjom osób starszych z otoczeniem

 

Cele szczegółowe

 • zagospodarowanie czasu wolnego osobom starszym
 • międzypokoleniowa integracja
 • międzypokoleniowa wymiana doświadczeń
 • nawiązanie pozytywnych relacji pomiędzy seniorem a wolontariuszem
 • poznanie problemów i oczekiwań osób starszych
 • wzrost samooceny przez osoby starsze
 • poprawa funkcjonowania osób starszych w najbliższym otoczeniu.

 

Działania

Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem mali bracia Ubogich.

 

Przewidziane rezultaty

 • integracja społeczna osób starszych
 • aktywizacja osób starszych
 • aktywizacja środowiska lokalnego
 • konfrontacja pokoleń

 

Koszt projektu

 • brak kosztów

 

 

Projekt opracował:
Specjalista pracy socjalnej
Katarzyna Przybylska

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą