Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wigilijna paczka

PROJEKT SOCJALNY

 „Wigilijna Paczka”

 

„Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat… czyjś świat”

 

 1.  DIAGNOZA

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk w ramach zadań, które reguluje ustawa o pomocy społecznej, ale także własnych inicjatyw pomaga osobom, które przez wzgląd na ograniczone zasoby i nikłe wsparcie środowiskowe mają trudności w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb bytowych. Trudności, które spotykają naszych podopiecznych wynikają z różnych przyczyn niejednokrotnie są powiązane ze stanem zdrowia, niepełnosprawnością, sytuacją rodzinną, czy wiekiem.

            To rodziny będące w trudnej sytuacji bytowej narażone są na zagrożenia współczesnego świata i to tej grupie społeczeństwa chcemy poświęcić uwagę.

 1.  CEL PROJEKTU

            Celem projektu jest przygotowanie paczek z artykułami spożywczymi i higienicznymi dla 11 rodzin z terenu Gminy Głusk.

 1.  ZADANIA PROJEKTU
 • zmniejszenie poczucia osamotnienia, szczególnie w okresie świątecznym,
 • wzrost poczucia własnej wartości,
 • uświadomienie, że nie są sami.
 1.  ODBIORCY

            Projekt skierowany jest do 11 rodzin w trudnej sytuacji finansowej.

 1.  ORGANIZATORZY

            Organizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk.

 1.  MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI

            Paczki z artykułami spożywczymi i higienicznymi zostaną rozdane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.

Termin realizacji projektu: 8 - 15 grudnia 2023 r.

 

 1.  HARMONOGRAM
 • pozyskanie środków z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • ustalenie szczegółów dotyczących wyboru i zakupu produktów do paczki,
 • ustalenie szczegółów dotyczących sporządzenia listy osób, które zostaną objęte pomocą w formie paczek,
 • przekazanie Wigilijnej paczki wybranym rodzinom przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.

 

 1.  ZAKŁADANE REZULTATY

            Przekazane artykuły spożywcze pozwolą naszym podopiecznym będącym w trudnej sytuacji finansowej znacznie ograniczyć wydatki związane z zakupami świątecznymi.

 1.  FINANSOWANIE

            Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Głusk

 1.  ZAKOŃCZENIE

            Realizowany projekt jest wsparciem najbardziej potrzebującej części społeczności lokalnej oraz odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę poczucia przynależności i akceptacji, zwłaszcza w okresie świątecznym. W okresie Bożego Narodzenia nikt nie powinien być samotny.

 

 

Sporządziła:
Katarzyna Przybylska

 


PODSUMOWANIE

Projekt socjalny „Wigilijna paczka”

 

„Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat… czyjś świat”

            W dniach od 8 do 15 grudnia 2023 roku zrealizowany został projekt socjalny skierowany do 11 rodzin z terenu naszej gminy, które znajdują się w trudnej sytuacji bytowej o nazwie „Wigilijna paczka”.

            Rodziny zostały obdarowane bogato wyposażonymi paczkami żywnościowo- higienicznymi. Przekazane artykuły spożywcze i higieniczne pozwolą rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej znacznie ograniczyć wydatki związane z zakupami świątecznymi oraz spędzić Święta Bożego Narodzenia w radosnej, przyjemnej atmosferze.

 

Realizator:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk

Sponsorzy:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą