Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Edycaj 2023

 

Realizacja Programu  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej –

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk  w roku 2023 realizował Program  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

Gmina Głusk pozyskała środki w wysokości 97 920,00 zł z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk wykorzystał środki w wysokości 97 919,93 zł. Powyższe środki zostały wykorzystane na zatrudnienie 11 opiekunów dla 10 uczestników Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023, którzy łącznie otrzymali wynagrodzenie                        w kwocie 95 999,93, natomiast kwota 1 920,00 została przeznaczona na koszty obsługi.

Łączna kwota zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu wyniosła 1 375,42.

Beneficjentami Programu było 10 osób:

- 8 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,

- 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

 

Ogólna liczba wykonanych godzin usług opieki wytchnieniowej wynosiła 2 400 godzin tj.:

- 1 920 godzin dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,

- 480 dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą