Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Razem w Wielkanoc

PROJEKT SOCJALNY

„Razem w Wielkanoc”

 1. DIAGNOZA 

Projekt powstał z myślą o samotnych osobach starszych, które borykają się
z problemami charakterystycznymi dla tej fazy życia.


 • - utrata sprawności fizycznej i psychicznej,
  - samotność i osamotnienie,
  - nadmiar czasu wolnego,
  - nieaprobowanie własnej starości.
 1. CEL PROJEKTU  

Paczki świąteczne mają utwierdzić beneficjentów w przekonaniu o przynależności do społeczności lokalnej oraz zapobiec poczuciu osamotnienia, porzucenia, zapomnieniai alienacji. Wręczenie paczek wraz z życzeniami ma na celu wywołanie pozytywnych emocji, uśmiechu na twarzy oraz wzmocnienia poczucia więzi społecznych. Obdarowanie paczkami świątecznymi to także okazja do kultywowania tradycji, stanowi też namiastkę do integracji międzypokoleniowej.

 1. ZADANIA PROJEKTU
 • Zmniejszenie poczucia osamotnienia, szczególnie w okresie świątecznym,
 • Wzrost poczucia własnej wartości,
 • Zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich,
 • Wzrost poczucia wartości osób samotnych, chorych,
 • Kultywowanie tradycji,
 • Uświadomienie, że nie są sami.
 1. ODBIORCY

 Projekt skierowany jest do samotnych starszych osób powyżej 60 roku życia. Grupę
docelową stanowić będzie około 17 osób starszych.

 1. ORGANIZATORZY

Organizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk. Projekt realizują pracownicy Ośrodka. Do współpracy zaproszeni zostaną Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Głusk.

 1. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI

Paczki ciastami wielkanocnymi z kartkami z życzeniami świątecznymi zostaną rozwiezione do posesji osób starszych przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk. 

TERMIN: 5-6 kwietnia 2023 r. 

 1. HARMONOGRAM
 1. Ustalenie szczegółów dotyczących zorganizowania dowozu paczek do posesji oraz sporządzenie listy osób które zostaną objęte pomocą w formie paczek świątecznych.
 2. Zaproszenie do współpracy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Głusk. Przygotowanie ciast wielkanocnych przez Koła Gospodyń Wiejskich. 
 3. . Przygotowanie kartek z życzeniami przez pracowników Ośrodka.
 4. Rozwiezienie paczki wielkanocnej do posesji beneficjentów przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.
 1. ZAKŁADANE REZULTATY

Wręczenie paczek Wigilijnych ma na celu wsparcie osób starszych. Obdarowanie tych osób paczkami pozwoli uczestnikom projektu choć na chwilę poczuć atmosferę Świąt Wielkanocnych oraz zapobiec poczuciu osamotnienia, czy odrzucenia. Uczestnicy projektu zostaną utwierdzeni w przekonaniu, że przynależą do społeczności lokalnej, w której odgrywają bardzo ważną rolę. Dodatkowo rozmowa z pracownikami pozwoli na wzmocnienie więzi społecznych, zmniejszenie poczucia osamotnienia, odrzucenia. Projekt stanowi szansę na wypracowanie pozytywnych relacji międzypokoleniowych.

 1. FINANSOWANIE

Podarunki świąteczne zostaną sfinansowane ze środków własnych pozyskanych od sponsorów.

 1. ZAKOŃCZENIE

Realizowany projekt jest wsparciem najbardziej potrzebującej części społeczności lokalnej oraz odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę poczucia przynależności i akceptacji, zwłaszcza w okresie świątecznym.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk z pracownikami pragnie podziękować Kołom Gospodyń Wiejskich z Ćmiłowa, Dominowa, Prawiednik i Wilczopola za włączenie się w realizację projektu pt. „Razem w Wielkanoc” poprzez przygotowanie słodkości.

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą