Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Podsumowanie

 

Realizacja Programu  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk  w roku 2022 realizował Program  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023. Gmina Głusk pozyskała środki w wysokości 272 340,00zł  z Funduszu Solidarnościowego i wykorzystała łącznie 239 787,10zł  w tym:

- 228 199,78zł - koszt godzin usług asystenta

- 0,00zł – koszt zakupu środków ochrony osobistej dla asystentów;

- 5 307,73zł – zakup biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu;

- 939,59zł – koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów;

- 5 340,00zł – koszt obsługi Programu.

 

Łączna kwota zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu 37 598,50zł w tym:

- 32 552,90zł - kwota zwrotu niewykorzystanych środków na realizację Zadania

- 0,00zł - kwota zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych tytułem kosztów obsługi Programu

- 5 045,60zł - kwota zwrotu odsetek bankowych od niewykorzystanych środków na realizację Zadania

 

Beneficjentami Programu było 14 osób w tym:

- 11 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

- 3 dzieci w wieku do 16 r.ż. spełniających zapisy działu III Programu.

 

Ogólna liczba wykonanych godzin usługi  asystenta dla osób niepełnosprawnych wynosiła 5 705 godzin w tym:

- 4 691,00 godzin - dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

- 1 014,00 godzin - dla dzieci w wieku do 16 r.ż. spełniających zapisy działu III Programu.

 

Jednocześnie informujemy, że obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. znaleźli się na terytorium RP nie korzystali z ww. Programu.

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą