Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Podsumowanie

Realizacja Programu  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej –

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk  w roku 2021 realizował Program  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021.

Gmina Głusk pozyskała środki w wysokości 78 336,00 zł z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk wykorzystał środki w wysokości 67 480,00 zł. Powyższe środki zostały wykorzystane na zatrudnienie 8 opiekunów dla 8 uczestników Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021, którzy łącznie otrzymali wynagrodzenie                        w kwocie 67 480,00 zł.

Łączna kwota zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu wyniosła 10 856,00  zł.

Beneficjentami Programu było 8 osób:

- 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,

- 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

 

Ogólna liczba wykonanych godzin usług opieki wytchnieniowej wynosiła 1687 godzin tj.:

- 984 godzin dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,

- 703 dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą