Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program w 2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk realizuje zadanie własne Gminy w zakresie dożywania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu rządowego

„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

 

          Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. póz. 1007 z dnia 19 października 2018 r.)

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk realizuje zadanie własne Gminy w zakresie dożywania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (Moduł 1 i 2). Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

         Uchwałą Nr LVII/463/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. Rady Gminy Głusk w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

          Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  • 1 552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 1 200,00 zł dla osoby w rodzinie

        W roku 2023 na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Wojewoda Lubelski przyznał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 83 300 zł.

        W ramach środków własnych Gmina zobowiązała się do wydatkowania kwoty nie mniej niż 16 660 zł.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023: 83 300,00zł

CAŁKOWITY WARTOŚĆ ZADANIA W 2023: 99 960,00zł 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą