Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Podsumowanie

Realizacja Programu  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk  w roku 2020 realizował Program  Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020.

Gmina Głusk pozyskała środki w wysokości 36 466,61 zł z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk wykorzystał środki w wysokości 12 210,10 zł. Powyższe środki zostały wykorzystane na zatrudnienie 4 opiekunów dla 4 uczestników Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020, którzy łącznie otrzymali wynagrodzenie  w kwocie 12 210,10 zł.

Łączna kwota zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu wyniosła 24 256,51 zł.

Beneficjentami Programu były 4 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Ogólna liczba wykonanych godzin usług asystenckich wyniosła 407 godzin dla osób z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą