Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Edycja 2021

 

                        

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 r.
 realizowany w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego
( ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym Dz.U. z 2020 r. poz. 1787 z poźn. zm. ).

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021

 

Gmina Głusk pozyskała środki w wysokości 78 336,00 zł Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 ma zapewnić wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym oraz wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie usług opieki wytchnieniowej.

Usługa opieki wytchnieniowej ma za zadanie przede wszystkim czasowo odciążyć członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, zapewnić im czas na odpoczynek i regenerację.

Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina/powiat bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk realizuje program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

W 2021 r. limit godzin ustalonych dla opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Osoba niepełnosprawna lub członek rodziny/opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym ma możliwość samodzielnego wyboru:

- osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej oraz

- miejsca, w którym ta usługa będzie świadczona, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii gminy

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (81) 7518162, 517103783.

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą