Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wigilia w zaciszu domu

PROJEKT SOCJALNY

 „Wigilia w zaciszu domu” – edycja 2023 r.

 

Przygotowanie Wigilijnych potraw i ciast dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.

 

 1.  DIAGNOZA

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk w ramach zadań, które reguluje ustawa o pomocy społecznej, ale także własnych inicjatyw pomaga osobom, które przez wzgląd na ograniczone zasoby i nikłe wsparcie środowiskowe mają trudności w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb bytowych. Trudności, które spotykają naszych podopiecznych wynikają z różnych przyczyn niejednokrotnie są powiązane ze stanem zdrowia, niepełnosprawnością, sytuacją rodzinną, czy wiekiem.

            To osoby starsze są najbardziej narażone na zagrożenia współczesnego świata i to tej grupie społeczeństwa chcemy poświęcić uwagę. Osoby starsze czują się samotne, zapomniane nie tylko przez najbliższych i choć mają często dzieci, to są one zajęte swoim życiem, pracą rzadko spotykają się z seniorami, którzy na co dzień borykają się z różnymi problemami.

            Dlatego to właśnie osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, chore są tą grupą, na którą tut. Ośrodek zwraca szczególną uwagę i do których kierujemy swoje działania. Osoby starsze są objęte różnego rodzaju formami pomocy finansowej, niefinansowej, a także pomocy w formie produktów żywnościowych z Banku Żywności.

 

 1.  CEL PROJEKTU

            Celem projektu jest przygotowanie paczek Wigilijnych dla 20 beneficjentów zawierających: potrawy wigilijne przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Głusk i kartki z życzeniami świątecznymi wykonane przez wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Mętowie.

            Paczki świąteczne mają utwierdzić beneficjentów w przekonaniu o przynależności do społeczności lokalnej oraz zapobiec poczuciu osamotnienia, porzucenia, zapomnienia i alienacji. Wręczenie paczek wraz z życzeniami ma na celu wywołanie pozytywnych emocji, uśmiechu na twarzy oraz wzmocnienia poczucia więzi społecznych. Obdarowanie paczkami świątecznymi to także okazja do kultywowania tradycji, stanowi też namiastkę do integracji międzypokoleniowej.

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk obdarowując beneficjentów paczkami pragnie pokazać, że odgrywają bardzo ważną rolę w życiu społeczności lokalnej Gminy Głusk.

 

 1.  ZADANIA PROJEKTU
 • zmniejszenie poczucia osamotnienia, szczególnie w okresie świątecznym,
 • wzrost poczucia własnej wartości,
 • zaangażowanie dzieci ze szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, instytucji w działania na rzecz środowiska lokalnego, wsparcia rzeczowego w formie „paczki Wigilijnej”,
 • wzrost poczucia wartości osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych poprzez pokazanie, iż są ważne dla instytucji, osób które w niej pracują,
 • kultywowanie tradycji,
 • uświadomienie, że nie są sami.

 

 1.  ODBIORCY

            Projekt skierowany jest do 20 osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia tut. Ośrodka.

 

 1.  ORGANIZATORZY

            Organizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk. Projekt realizują pracownicy Ośrodka. Do współpracy zaproszone zostaną Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Głusk, wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Mętowie.

 

 1.  MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI

            Paczki z żywnością, kartkami z życzeniami świątecznymi zostaną rozwiezione do posesji osób starszych, chorych, niepełnosprawnych przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.

Termin dostarczania paczek: 22 grudzień 2023 r.

 

 1.  HARMONOGRAM
 • zaproszenie do współpracy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Głusk. Przygotowanie dań wigilijnych min. barszczu czerwonego z uszkami,  śledzi, piernika, makowca, sernika, bigosu przez Koła Gospodyń Wiejskich,
 • zaproszenie do współpracy Placówki Oświatowej,
 • przygotowanie kartek z życzeniami świątecznymi przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mętowie,
 • ustalenie szczegółów dotyczących sporządzenia listy osób które zostaną objęte pomocą w formie paczek świątecznych, zorganizowania ich dowozu,
 • rozwiezienie paczki Wigilijnej z przygotowanymi daniami wigilijnymi do posesji beneficjentów przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.

 

 1.  ZAKŁADANE REZULTATY

            Wręczenie paczek Wigilijnych ma na celu wsparcie osób starszych, samotnych, chorych czy niepełnosprawnych, odrzuconych, które w okresie Świąt Bożego Narodzenia pozostają niejednokrotnie samotne. Obdarowanie tych osób paczkami pozwoli uczestnikom projektu choć na chwilę poczuć ciepło zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz zapobiec poczuciu osamotnienia, czy odrzucenia. Uczestnicy projektu zostaną utwierdzeni w przekonaniu, że przynależą do społeczności lokalnej, w której odgrywają bardzo ważną rolę. Dodatkowo rozmowa z pracownikami pozwoli na wzmocnienie więzi społecznych, zmniejszenie poczucia osamotnienia, odrzucenia. Projekt stanowi szansę na wypracowanie pozytywnych relacji międzypokoleniowych. Wręczenie świątecznych paczek wraz z życzeniami pozwoli uczestnikom projektu w większym stopniu zaspokoić potrzebę przynależności i uznania oraz szacunku.

 

 1.  FINANSOWANIE

            Podarunki świąteczne w formie potraw Wigilijnych zostaną sfinansowane ze środków własnych Kół Gospodyń Wiejskich, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Głusk i środków pozyskanych od sponsorów.

 

 1.  ZAKOŃCZENIE

            Realizowany projekt jest wsparciem najbardziej potrzebującej części społeczności lokalnej oraz odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę poczucia przynależności i akceptacji, zwłaszcza w okresie świątecznym.     W okresie Bożego Narodzenia nikt nie powinien być samotny.

 

 

Sporządziła:
Katarzyna Przybylska


PODSUMOWANIE

„Wigilia w zaciszu domu” - edycja 2023

 

            Święta to wyjątkowy czas, kiedy wielu z nas zasiada do wigilijnych stołów, dzieli się opłatkiem i jest z bliskimi. Jednak w niektórych domach nie słychać kolęd i gwaru. Jest pusto i samotnie.

W dniu dzisiejszym 20 osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych  z terenu naszej gminy, które z różnych przyczyn Wigilię i najbliższe święta Bożego Narodzenia spędzą samotnie w domu otrzymało potrawy wigilijne i ciasta przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy.  
            Podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk otrzymali m.in.: wigilijne pierogi z kapustą i pieczarkami przygotowane przez KGW w Majdanie Mętowskim, ciasta od KGW w Wilczopolu i Mętowie, kapustę ugotowało KGW w Klinach, KGW w Dominowie przygotowało  śledzie i pierniki, KGW Prawiedniki przygotowało śledzie, natomiast KGW w   Ćmiłowie ugotowało barszcz z uszkami.

Kartki z życzeniami świątecznymi  przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Mętowie.

Ogromnie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w organizację projektu.

 

Realizator:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk
Sponsorzy: Koło Gospodyń Wiejskich w Wilczopolu, Koło Gospodyń Wiejskich w Mętowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Dominowie, Koło Gospodyń Wiejskich Majdanie Mętowskim, Koło Gospodyń Wiejskich w Prawiednikach, Koło Gospodyń Wiejskich w Klinach, Koło Gospodyń Wiejskich w Ćmiłowie.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą