Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wigilia w zaciszu domu

PROJEKT SOCJALNY

 „Wigilia w zaciszu domu” – edycja 2022 r.

 

Organizacja paczek żywnościowych - Wigilijnych dla osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.

 

 1. DIAGNOZA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk w ramach zadań, które reguluje ustawa o pomocy społecznej, ale także własnych inicjatyw pomaga osobom, które przez wzgląd na ograniczone zasoby i nikłe wsparcie środowiskowe mają trudności w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb bytowych. Trudności, które spotykają naszych podopiecznych wynikają z różnych przyczyn niejednokrotnie są powiązane ze stanem zdrowia, niepełnosprawnością, sytuacją rodzinną, czy wiekiem.

W okresie minionych 30 lat obserwuje się w Polsce spowolnienie rozwoju demograficznego oraz znaczące zmiany w strukturze wieku jej mieszkańców. Trwający proces starzenia się ludności Polski będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie się trwania życia, jest pogłębiony niskim poziomem dzietności. Starzenie się społeczeństwa jest jednym z podstawowych problemów współczesnych czasów.

To osoby starsze są najbardziej narażone na zagrożenia współczesnego świata i to tej grupie społeczeństwa chcemy poświęcić uwagę. Osoby starsze czują się samotne, zapomniane nie tylko przez najbliższych i choć mają często dzieci, to są one zajęte swoim życiem, pracą rzadko spotykają się z seniorami, którzy na co dzień borykają się z różnymi problemami.

Przeżywając obecnie dla nas wszystkich trudny czas, mierząc się ze skutkami epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, podejmujemy szereg nowych wyzwań, które wymusza na nas obecna, niespotykana do tej pory sytuacja. Dlatego to właśnie osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, chore są tą grupą, na którą tut. Ośrodek zwraca szczególną uwagę i do których kierujemy swoje działania. Osoby starsze są objęte różnego rodzaju formami pomocy finansowej, niefinansowej, a także pomocy w formie produktów żywnościowych z Banku Żywności.

 

 1. CEL PROJEKTU

Celem projektu jest przygotowanie paczek Wigilijnych dla 30 beneficjentów zawierających: potrawy wigilijne przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich i kartki z życzeniami świątecznymi wykonane przez wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Mętowie.

Paczki świąteczne mają utwierdzić beneficjentów w przekonaniu o przynależności do społeczności lokalnej oraz zapobiec poczuciu osamotnienia, porzucenia, zapomnienia i alienacji. Wręczenie paczek wraz z życzeniami ma na celu wywołanie pozytywnych emocji, uśmiechu na twarzy oraz wzmocnienia poczucia więzi społecznych. Obdarowanie paczkami świątecznymi to także okazja do kultywowania tradycji, stanowi też namiastkę do integracji międzypokoleniowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk obdarowując beneficjentów paczkami pragnie pokazać, że odgrywają bardzo ważną rolę w życiu społeczności lokalnej Gminy Głusk.

 

 1. ZADANIA PROJEKTU
 • Zmniejszenie poczucia osamotnienia, szczególnie w okresie świątecznym,
 • Wzrost poczucia własnej wartości,
 • Zaangażowanie dzieci ze szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, instytucji w działania na rzecz środowiska lokalnego, wsparcia rzeczowego w formie „paczki Wigilijnej”,
 • Wzrost poczucia wartości osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych poprzez pokazanie, iż są ważne dla instytucji, osób które w niej pracują,
 • Kultywowanie tradycji,
 • Uświadomienie, że nie są sami.

 

 1. ODBIORCY

Projekt skierowany jest do 30 osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia tut. Ośrodka.

5. ORGANIZATORZY

Organizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk. Projekt realizują pracownicy Ośrodka. Do współpracy zaproszone zostaną Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Głusk, wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Mętowie.

 1. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI

Paczki z żywnością, kartkami z życzeniami świątecznymi zostaną rozwiezione do posesji osób starszych, chorych, niepełnosprawnych przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.

TERMIN: 22-23 grudzień 2022 r.

 

 1. HARMONOGRAM
 • Zaproszenie do współpracy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Głusk. Przygotowanie dań wigilijnych min. barszczu czerwonego, ryby po grecku, śledzi, pierogów, piernika, kapusty z grzybami, bigosu przez Koła Gospodyń Wiejskich. 
 • Zaproszenie do współpracy sołtysów z poszczególnych miejscowości.
 • Zaproszenie do współpracy Placówki Oświatowej z terenu Gminy Głusk. Przygotowanie kartek z życzeniami świątecznymi przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mętowie.
 • Ustalenie szczegółów dotyczących sporządzenia listy osób które zostaną objęte pomocą w formie paczek świątecznych, zorganizowania ich dowozu.
 • Rozwiezienie paczki Wigilijnej z przygotowanymi daniami wigilijnymi do posesji beneficjentów przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.

 

 1. ZAKŁADANE REZULTATY

Wręczenie paczek Wigilijnych ma na celu wsparcie osób starszych, samotnych, chorych czy niepełnosprawnych, odrzuconych, które w okresie Świąt Bożego Narodzenia pozostają niejednokrotnie samotne.

Obdarowanie tych osób paczkami pozwoli uczestnikom projektu choć na chwilę poczuć ciepło zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz zapobiec poczuciu osamotnienia, czy odrzucenia. Uczestnicy projektu zostaną utwierdzeni w przekonaniu, że przynależą do społeczności lokalnej, w której odgrywają bardzo ważną rolę. Dodatkowo rozmowa z pracownikami pozwoli na wzmocnienie więzi społecznych, zmniejszenie poczucia osamotnienia, odrzucenia. Projekt stanowi szansę na wypracowanie pozytywnych relacji międzypokoleniowych. Wręczenie świątecznych paczek wraz z życzeniami pozwoli uczestnikom projektu w większym stopniu zaspokoić potrzebę przynależności i uznania oraz szacunku.

 1. FINANSOWANIE

Podarunki świąteczne w formie „paczek Wigilijnych” zostaną sfinansowane ze środków własnych pozyskanych od sponsorów.

 1. ZAKOŃCZENIE

Realizowany projekt jest wsparciem najbardziej potrzebującej części społeczności lokalnej oraz odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę poczucia przynależności i akceptacji, zwłaszcza w okresie świątecznym.

W okresie Bożego Narodzenia nikt nie powinien być samotny.

 

 

Sporządziła:

Katarzyna Przybylska

 


 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą