Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

„Wsparcie żywnościowe w formie paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Głusk w roku 2022” – Podprogram 2021

PROJEKT SOCJALNY

 

„Wsparcie żywnościowe w formie paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Głusk w roku 2022” – Podprogram 2021

 

 1. Diagnoza Społeczna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk już od kilku lat przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” 2014-2020 który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.

Pomoc żywnościowa przekazana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1542,20 zł dla osób samotnie gospodarujących oraz 1161,60 zł dla osób w rodzinie).

Na terenie Gminy Głusk na dzień 30 listopada 2021 roku zameldowanych było 12 166 mieszkańców natomiast GOPS zaplanował wsparcie w postaci paczek żywnościowych dla 500 osób, co stanowi 4,11 % osób objętych wsparciem w postaci paczek żywnościowych. Jeśli będzie duże zainteresowanie mieszkańców w/w wsparciem będzie można zwiększyć liczbę osób i rodzin wymagających takiej pomocy.

 

 1. Cele Projektu.

Celem projektu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Głusk pomocy żywnościowej oraz zapewnienie uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mającą na celu włączenie społeczne (warsztaty zdalne z uwagi na sytuację epidemiczna w kraju).

 

 1. Zadania projektu

Utworzenie pomocy w postaci paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Głusk, która w znacznym stopniu obciąży budżet domowy i tym samym podniesie jakość życia, a także pomoże w integracji społecznej poprzez podniesienie świadomości na temat prawidłowych nawyków żywieniowych.

 

 1. Odbiorcy

Adresatami projektu są mieszkańcy Gminy Głusk spełniający kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

 

 1. Organizatorzy

Organizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk, który odbiera paczki żywnościowe z Banku Żywności w Lublinie.

 

 1. Miejsce i termin realizacji

Gmina Głusk – pomieszczenia przy Targowisku w Dominowie.

 

 1. Harmonogram działań

 

 1.  

Działania

Osoba odpowiedzialna

Termin

 1.  

Monitorowanie uruchomienia ponownego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Pracownik socjalny

Grudzień 2021

 1.  

Wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD)

Pracownicy socjalni

Grudzień 2021 – Styczeń 2022

 1.  

Podpisanie umowy na realizację zadań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk, Fundacja Bank Żywności w Lublinie - Prezes

Grudzień 2021 / Styczeń 2022

 1.  

Złożenie zamówienia i dystrybucja żywności pośród mieszkańców Gminy Głusk zgodnie z harmonogramem

Pracownik socjalny

Styczeń – czerwiec 2022

 1.  

Działania towarzyszące – warsztaty kulinarne, dietetyczne lub ekonomiczne

Pracownik z Banku Żywności

Styczeń – czerwiec 2022

 1.  

Rozliczenie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Pracownik socjalny

Czerwiec 2022

 1.  

Monitoring realizacji działań projektu

Pracownik socjalny

Styczeń – czerwiec 2022

 

 

 1. Budżet

Budżet projektu socjalnego – materiały biurowa, powierzchnia magazynowa,

Artykuły spożywcze współfinansowane z EF Pomocy Najbardziej Potrzebujących.

Transport produktów samochodem dysponowanym przez Fundacje Bank Żywności w Lublinie.

 

 

Projekt sporządziła:
Katarzyna Przybylska - specjalista pracy socjalnej.

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą