Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Podsumowanie

 

Realizacja Programu  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej –

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk  w roku 2022 realizował Program  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.

Gmina Głusk pozyskała środki w wysokości 146 880,00 zł z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk wykorzystał środki w wysokości 128 319,03 zł. Powyższe środki zostały wykorzystane na zatrudnienie 14 opiekunów dla 14 uczestników Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, którzy łącznie otrzymali wynagrodzenie w kwocie 128 319,03 zł, natomiast kwota 2 880,00 zł została przeznaczona na koszty obsługi.

Łączna kwota zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu wyniosła 18 819,75 zł.

Beneficjentami Programu było 14 osób:

- 9 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,

- 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

 

Ogólna liczba wykonanych godzin usługi opieki wytchnieniowej wynosiła 3 208 godzin tj.:

- 2008 godzin dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,

- 1200 dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą