Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Edycja 2023 Podsumowanie

Sprawozdanie z realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk  w roku 2023 realizował Program  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023. Gmina Głusk pozyskała środki w wysokości 484 000,00zł  z Funduszu Solidarnościowego i wykorzystała łącznie 470 044,67zł  w tym:

- 438 159,65zł - koszt wynagrodzenia asystentów za wykonaną usługę asystencji osobistej;

-19 697,02 zł - koszt zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów towarzyszących uczestnikowi oraz koszt przejazdów asystentów własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/innym środkiem transportu np. taksówką w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu oraz koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi;

- 2 698,00zł – koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów;

- 9 490,00zł – koszt obsługi Programu.

 

Łączna kwota zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu 20 698,44zł w tym:

- 13 955,33zł - kwota zwrotu niewykorzystanych środków na realizację Zadania

- 0,00zł - kwota zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych tytułem kosztów obsługi Programu

- 6 743,11zł - kwota zwrotu odsetek bankowych od niewykorzystanych środków na realizację Zadania i przekazanych tytułem kosztów obsługi Programu

 

Beneficjentami Programu było 23 osób:

- 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

- 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

- 8 dzieci w wieku do 16 r.ż. spełniających zapisy działu III Programu.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk na zatrudnił na podstawie umowy zlecenia 22 asystentów osób niepełnosprawnych.

 

Ogólna liczba wykonanych godzin usługi asystencji osobistej wynosiła 10 954 godzin w tym:

-4 200 godzin - dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

-3 884 godzin - dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

-2 870 godzin - dla dzieci w wieku do 16 r.ż. spełniających zapisy działu III Programu.

 

Jednocześnie informujemy, że obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. znaleźli się na terytorium RP nie korzystali z ww. Programu.

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą