Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk realizuje zadanie własne Gminy w zakresie dożywania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu rządowego

Utworzono dnia 15.03.2022

„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

 

flaga i godło polski

Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. póz. 1007 z dnia 19 października 2018 r.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk realizuje zadanie własne Gminy w zakresie dożywania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach  wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (Moduł 1 i 2). Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Uchwała Nr II/22/18 z dnia 29 listopada 2018r.  Rady Gminy Głusk w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  • 1 164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 900,00 zł dla osoby w rodzinie

W roku 2022 na  realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Wojewoda Lubelski przyznał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 65 000 zł.

W ramach środków własnych  Gmina zobowiązała się do wydatkowania kwoty nie mniej niż 13 000 zł.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022: 65 000,00zł

CAŁKOWITY WARTOŚĆ ZADANIA W 2022: 78 000,00zł 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 55

W poprzednim tygodniu: 102

W tym miesiącu: 438

W poprzednim miesiącu: 371

Wszystkich: 16029