Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OGŁOSZENIE

Utworzono dnia 02.03.2022

 

Rozpoczęła się kwalifikacja osób do pomocy żywnościowej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

2014-2020 Podprogram 2021

 

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

- 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2021 zapraszamy do wypełnienia odpowiednich oświadczeń.

Osoby, które nie zapiszą się na listę i nie wypełnią oświadczenia, nie otrzymają pomocy w ramach Podprogramu.

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

z pracownikiem socjalnym w celu ustalenia szczegółów kwalifikacji:

tel. 81 75 18 162 lub 517 103 783

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 171

W poprzednim tygodniu: 169

W tym miesiącu: 47

W poprzednim miesiącu: 722

Wszystkich: 10662