Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Utworzono dnia 20.03.2024

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole

i w domu” na lata 2024–2028 – edycja 2024

 

 

Informujemy, że Gmina Głusk realizuje w 2024 roku wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży (moduł 1) oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych (moduł 2) z terenu Gminy Głusk.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Prawo do wsparcia w ramach Programu ustala się w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

  • 1 552,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 200,00 zł dochodu na osobę w rodzinie w przypadku osób w rodzinie.

Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk.

W dniu 19 marca 2024 roku Wójt Gminy Głusk zawarł umowę z Wojewodą Lubelskim dotyczącą udzielenia przez budżet państwa wsparcia finansowego na realizację Programu w 2024 roku.

 

Całkowity koszt realizacji zadania w 2024 roku 96 250,00 zł , w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa – 77 000, 00 zł;

środki własne gminy – 19 250, 00 zł.

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 78

W poprzednim tygodniu: 126

W tym miesiącu: 348

W poprzednim miesiącu: 1019

Wszystkich: 20067