Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje, że rozpoczął realizację programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020.

            Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

           Środki na realizację powyższego programu w wysokości 48 300,00 zł, tj. 100% kosztów realizacji zadania, przyznane zostały w ramach Funduszu Solidarnościowego (ustawa z dnia 23 października 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 2192, z 2019r. poz. 1622, 1696, 2473).

            Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Głusk w Dominowie, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin lub pod numerem telefonu (81) 7518162, pracownik socjalny: Anna Gąsior

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Dodatkowe informacje

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą